NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 2022

WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, PO CHRZCIE W JORDANIE UROCZYŚCIE OGŁOSIŁEŚ, ŻE CHRYSTUS, NA KTÓREGO ZSTĄPIŁ DUCH ŚWIĘTY, JEST TWOIM UMIŁOWANYM SYNEM,SPRAW, ABY TWOJE PRZYBRANE DZIECI, ODRODZONE Z WODY I DUCHA ŚWIĘTEGO,ZAWSZE ŻYŁY W TWOJEJ MIŁOŚCI. PRZEZ NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA, TWOJEGO SYNA,KTÓRY Z TOBĄ ŻYJE I KRÓLUJE W JEDNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO,BÓG, PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW.