Aktualności

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Witamy Wszystkich wiernych na stronie Parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Wierzymy, że stanie się ona szybkim źródłem informacji i pozwoli na jeszcze głębsze zjednoczenie we wspólnocie parafialnej.

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach

sw jozef

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen.

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Kaplica1a

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Aktualności

Niedziela PALMOWA

I wiem, i czuję, że tu jest Golgota, 

Gdzieś był do krzyża przybity, o Panie! 

Bo nie jest nigdzie tak ciężka tęsknota, 

I takie blasków słonecznych konanie,

I taka żałość, i tak do ostatka

Nigdzie przy krzyżu syna nie trwa matka. 

I zdaje mi się, żeś tu wyrzekł słowa: 

«Eli, Eloi, lamma sabbathani?»

Że tu z ramienia zwisnęła ci głowa, 

I żeś tu skonał i zszedł do otchłani, 

Gdzie wszystko chwili wybawienia czeka, 

Od polnych głazów, do serca człowieka 

I zdaje mi się, że tu leżysz w grobie, 

Który jest ciężkim zawalon kamieniem, 

I że straż pilna czyni się przy tobie… 

Ale ja czekam z tęsknotą i drżeniem, 

Bo wiem, i czuję, że tu też, o Panie, 

W dniu trzecim będzie twoje ZMARTWYCHWSTANIE! 

 

PONIEDZIAŁEK 6.04.                                            

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od rodziny Lichockich z dziećmi    

7.30 + Józefa Urę   

WTOREK 7.04.  

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego– od CP Jan Ząbek   

7.30 + Czesława Płanetę w 30 dniu po śm. – od  syna Andrzeja z rodziną   

17.00 – O wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, Błogo. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Stawiarz i jej rodziców  

ŚRODA 8.04. 

7.00 + Stanisława Ciach – od syna Stanisława z rodziną

17.00 + Bogdana Zawadę– od sąsiadów           

WIELKI CZWARTEK 9.04.  

18.00 – W intencji parafian 

WIELKI PIĄTEK 10.04.  

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej 

WIELKA SOBOTA 11.04 

19.00 – W intencji parafian  

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 12.04. 

8.00 + Władysławę, Antoniego, Aleksandra Wroczków i zm. z rodz. Podlewskich  

12.00 – W intencji parafian  

15.00 + Mariannę Gorycką w 30 dniu po śm. – od córki Anny z rodziną

                                               

15 Rocznica Śmierci Św. Jana Pawła II

Sw.jan pawel80

INTENCJE MSZALNE NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK 30.03.

7.00 + Mariana Marzec – od rodziny Gawrońskich

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od  rodziny Batogowskich

WTOREK 31.03.

7.00 + Cecylię Milarską – od syna Józefa z rodziną

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od Anny Ciach i Marka Siweckiego   z dziećmi

ŚRODA 1.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od córki Marleny z rodziną

7.30 + Mieczysława Siweckiego – od Amalii Kurosad z rodziną 

CZWARTEK 2.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskieg – od  Kazimiery Materkowskiej, Elżbiety  i Gustawa Wójcik

7.30 + Lecha Jareckiego

PIĄTEK 3.04.

7.00 + Zbigniewa Ostrowskiego – od Jadwigi Beksińskiej z dziećmi

7.30 – W intencji Parafian

SOBOTA 4.04

7.00 + Marka Kalinowskiego – od Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koprzywnicy

7.30 + Zygmunta Judę w II r.śm. – od żony 

NIEDZIELA 5.04.

7.30 + Danutę i Kazimierza Goryckich

12.00 + Mariannę i Stanisława Dziubek – od wnuczki Justyny  z rodziną

16.00 – W intencji Parafian 

MODLITWA O USTANIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

 


 MODLITWY O UZDROWIENIE


               Jezu, Ty przyszedłeś do chorych i grzeszników. Oto zwracam się do Ciebie i pragnę prosić o uzdrowienie mojej duszy i mojego ciała.

           Jezu, Ty wiesz, że grzech szarpie i rozdziera wszelką ludzką istotę, że niszczy powiązania międzyludzkie i związki z Tobą. Ale dla Ciebie nie istnieje żaden grzech, żadna choroba, której nie mógłbyś wypędzić Twoim wszechmocnym słowem. Nie istnieje rana, której nie mógłbyś uleczyć.

            Maryjo, Ty wezwałaś mnie do modlitwy o uzdrowienie. Pragnę to teraz uczynić. Proszę Cię aby Twoja wiara wsparła moją modlitwę. Módl się teraz ze mną, abym stała się godna zasłużenia na łaski dla tych wszystkich, którzy są słabi i chorzy i dla mnie samego. Amen.

           


 

          Panie Jezu Chryste, Twoje ręce, Twoje nogi, Twój bok zostały przebite, żeby nasze ciało, ta świątynia Ducha Świętego, zostało uzdrowione. Jezu, przez Twoją cierpliwość w cierpieniach uzdrów nas. Uzdrów z niecierpliwości wszystkich naszych chorych i tych, którzy ich pielęgnują. Ty wiesz, że człowiek cierpiący łatwo staje się niecierpliwy. Uzdrów naszą miłość, byśmy byli podobni do Ciebie w przyjmowaniu cierpienia. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Jezu, Ty zgodziłeś się nosić koronę cierniową i znosić ciosy. Przez Twoje rany i Twoją koronę uzdrów tych, którzy doświadczają bólów głowy.Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami!.

         Jezu, Ty zamknąłeś oczy na krzyżu, żeby nam przywrócić wzrok. Uzdrów nasze oczy, przywróć wzrok ociemniałym. Jezu, Synu Dawida, uzdrów nas ze ślepoty. Jezu, Ty byłeś posłuszny Ojcu. Słuchałeś Jego słów i wielbiłeś je ustami. Jezu, przywróć słuch i mowę, uzdrów wszelkie kalectwo. Jezu, ulecz wszystkie ręce, które zamknęły się jak pięści. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

            Jezu, Twój bok i Serce przebito za nas. Uzdrów nasze chore serca, naszą krew  i nasze kości. Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.

         Jezu, byłeś niewinny i cierpiałeś za nas. Jezu, proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy są ofiarami braku miłości lub zaniedbania innych, tych silniejszych i obojętnych. Uzdrów ich Jezu i zmiłuj się nad nami. Jeśli jest wolą Ojca, aby czyjeś cierpienie i choroba trwały, pomóż przyjąć je teraz na nowo. Proszę Cię o siły dla cierpiących.
Jezu, Synu Dawida zmiłuj się nad nami.

      Maryjo oto jesteśmy z Tobą pod krzyżem, Ty znasz nasze nędze, nasze problemy i cierpienia. Znasz niepokoje ciała i duszy. O, Matko Pocieszycielko, Wspomożycielko dziękuję że nie zostawiłaś mnie samego, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w moich krzyżach i cierpieniach. Wyciągam do Ciebie ręce i poświęcam Ci moje życie, abym mógł pozostać przy Twoim Synu. Maryjo, Matko nasza, zechciej nas opatrzyć, przygotować, obmyć, oczyścić, byśmy byli gotowi przyjąć Jezusa i siebie nawzajem. Amen.

IV Niedziela Wielkiego Postu 2020

gazetka str 1

MODLITWA BŁAGALNA O USTANIE EPIDEMII

ULICA

23.03 – 30.03.

31.03. – 5.04.

6.04 -13.04

14.04 – 19.04.

Sandomierska

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

 

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

I cz. Zarzecze

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO 

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

II cz. Zarzecze

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

Armii Krajowej Krakowskiej

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

Błonie

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

Osiecka    Szkolna

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

Rynek i Mały Rynek

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

Klasztorna

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

Tarnobrzeska

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

Piaskowa

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

Jędrusiów

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

Czynowa

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

Piłsudskiego Leśna

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

Gęsia i Garncarska

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

 i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

Kopra

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

I cz. 11 Listopada Miodowa Rzeczna

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

II cz. 11 Listopada

i 3 Maja

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

Łukowiec

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

 i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

Ciszyca

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO  i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

Krzcin

LIT. DO ŚW. JÓZEFA

KORONKA do MIŁO. BOŻEGO

i LIT. DO KRWI CHRYSTUSA

CZ. BOLESNA RÓŻAŃCA i LIT. LORETAŃSKA

LIT. DO SERCA JEZUSA

 

 

 

 

ds caritas sdm Opoka

Liturgia dnia

Msze św. i nabożeństwa

W niedziele : 7 30, 1200, 1700

W dni powszednie: 700, 1700 

W okresie od 1 lipca do 1 września

Msza Św. wieczorowa na tygodniu o godz. 1800

Łukowiec: 930,

Nabożeństwa cotygodniowe:

Środa -  do Św. Józefa

Sobota – Nowenna do MBR

I Czwartek miesiąca

I Piątek miesiąca

I Sobota miesiąca

13 Dzień miesiąca

Kancelaria czynna:

  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • po Mszy św. porannej i wieczorowej
  • -
  • -

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 297

Wczoraj 492

W tym tygodniu 297

W tym miesiącu 11640

Ogółem 731312

Kubik-Rubik Joomla! Extensions